ARCHIV

 

Výsledky zápisů 2022

Seznam přijatých dětí

Zápis 2022 – Osvobození

Zápis 2022 – Pastýřská

 


Mimořádný zápis pro děti zákonných zástupců

Ve dnech 09. a 16.06. 2022 v čase od 14,00 do 17,00 hodin

 

Спеціальний запис в дитячий садок для

1. 09. 06. 2022 14,00 – 17,00 годин

2. 16. 06. 2022 14:00 – 17:00 годин

Заява про зарахування

посібник для батьків

 


PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY V MĚSÍCÍCH ČERVENEC A SRPEN 2022 

 

ČERVENEC 2022 

MATEŘSKÁ ŠKOLA BUDE UZAVŘENA.
V PŘÍPADĚ POTŘEBY LZE PŘEŘADIT DÍTĚ DO MŠ CHEB, DO ZÁTIŠÍ 3 (SKALKA). 

POKUD MÁTE ZÁJEM O PŘEŘAZENÍ DÍTĚTE VYPLŇTE PÍSEMNĚ ŽÁDOST,
KTEROU ODEVZDÁTE V KANCELÁŘI NAŠÍ ŠKOLY
NEJPOZDĚJI 31.05.2021.
ZÁROVEŇ V HOTOVOSTI UHRADÍTE ŠKOLNÉ 500,- Kč A ZÁLOHU NA STRAVNÉ.
 

  

SRPEN 2022 

MATEŘSKÁ ŠKOLA BUDE OTEVŘENA V OMEZENÉM PROVOZU  

Z DŮVODU VYKONÁVÁNÍ NEZBYTNÝCH OPRAV A ÚDRŽBY. 

PROSÍM SDĚLTE POŽADAVKY NA DOCHÁZKU PANÍ UČITELCE  

NEJPOZDĚJI DO 31.05.2022. 


 

Informace – navýšení stravného od 01.09.2021 (01.07.2021)

 

Vážení rodiče, od 01.09.2021 dochází k navýšení stravného takto:

Přesnídávka……….9,- Kč

Oběd……….23,- Kč

Svačina……….9,- Kč

Záloha na stravné při nástupu dítěte do MŠ……….1.200,- Kč 

 

 K nahlédnutí:

Vnitřní řád školní jídelny 2021 – 2022


Informace pro rodiče – navýšení školného od 01.09.2021

 

Na základě Usnesení RM č. 253/8/2021 Rada města souhlasí se zvýšením měsíční úplaty za předškolní vzdělávání na 500,- Kč/měsíc, a to od 01.09.2021 

 

Směrnice pro úplatu za vzdělávání


 

Zaměstnanci naší mateřské školy nezahálejí. Spojily svůj um a kreativitu a pomáhají, kde je nejvíc potřeba. Šijí roušky a rozdávají na místa, kde jsou potřebné. Myslíme na Vás, přejeme pevné zdraví a brzy na shledanou.

Kolektiv zaměstnanců mateřské školy.


Projekt mateřské školy

 

Rozhýbejte naše děti

 

Čaruji velké kouzlo 2019