Distanční vzdělávání

DOPORUČENÍ PRO DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE:

 

 • Naše Mateřská škola bude zajišťovat především offline výuku – tedy plnění praktických úkolů využívajících přirozené podmínky dětí v jejich domácím prostředí, jejichž zadávání může probíhat písemně, telefonicky, ve specifických případech i osobně, samozřejmě s dodržením hygienických podmínek.
 • Mateřská škola má povinnost zajistit vzdělávání distančním způsobem pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné.
 • Děti, které mají povinnou předškolní docházku, mají povinnost se tímto způsobem vzdělávání vzdělávat.
 • Je povinné evidovat účast dětí na distančním vzdělávání, vést písemné omlouvání dítěte při nesplnění zadaných úkolů a jaký vzdělávací obsah byl realizován (soulad s RVP PV, ŠVP a TVP).
 • Je nezbytné ze strany rodičů doložení vyhotovených materiálů zpět do MŠ, stejně tak zpětná vazba ze strany pedagoga.
 • Distanční vzdělávání může pedagog provádět i mimo pracoviště.

 

 

Dětem i sobě můžete prospět, když se budete inspirovat následujícími doporučeními, která nabízíme:

 • Věnujte čas cíleně dětem, povídejte si, vyprávějte
 • Podporujte děti v samostatnosti (péče o sebe- oblékání, hygiena
 • Zapojujte děti do běžných domácích činností (úklid, vaření, péče o blízké, o květiny, o zvířata…)
 • Dbejte na pravidelný denní režim
 • Podporujte rodinné rituály spojené s denními činnostmi i významnými událostmi (rituály před spaním, vítání a loučení, oslava tradic, výročí…)
 • Zapojte se aktivně do hry dítěte (stavebnice, skládanky, hry „na něco“…)
 • S dětmi čtěte každý den, o přečteném si povídejte, pokládejte dětem k přečtenému otázky
 • Společně zpívejte, kreslete, malujte, modelujte, hýbejte se, hrajte společenské hry
 • Využijte získaný čas pro činnosti s dětmi, které jindy odkládáte, nestíháte (logopedická cvičení, sebeobslužné činnosti, pohybové aktivity…)
 • Povídejte si s dětmi i o současné situaci, děti se potřebují orientovat v tom, co se kolem nich děje, když se samy ptají, komentují, poskytněte jim přiměřené informace, je to pro ně důležité (viz. příloha)

 

Využijme nabízené období příležitosti k tomu, abychom si uvědomili, co je pro nás důležité. Naše děti si to rozhodně zaslouží, a to nejen v době nouzového stavu.

Přejeme  Vám pevné zdraví, radostných okamžiků strávených v rodinném kruhu. 

Kolektiv učitelek Mateřské školy Cheb, Osvobození 67, příspěvková organizace, Cheb, 350 02

 

ZDROJE A MATERIÁLY:

Weby pro učitele a rodiče o předškolním vzdělávání:

predskolaci.cz

detsky-web.cz

hrajeme-si.cz

 

Výtvarné a tvořivé činnosti:

krokotak.com

tvorivedeti.cz

sikovny-cvrcek.cz

napadyproanicku.cz/tvoreni-s-detmi/celorocne

pinterest.com