Charakteristika školy

Charakteristika školy

Naše mateřská škola začala psát svoji historii 1. 3. 1967 jako Společné zařízení jesle-mateřská škola, postavená v sídlištní zástavbě Hradčany v ulici Osvobození 67, Cheb. V současné době funguje pouze jako mateřská škola k níž patří odloučené pracoviště zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona v ulici Pastýřská (oční stacionář), které slouží pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. V hlavním areálu školy jsou 4 pavilony označené barevnými geometrickými tvary ve kterých je 7 tříd, z nichž jedna je také zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami zejména v oblasti logopedie a hospodářský pavilon s kancelářemi ředitelky školy, vedoucí školní jídelny, vlastní kuchyní, prádelnou a prostorami sloužícími ke skladování. K dispozici má naše mateřská škola zahradu s vybavením určeným pro herní a sportovní aktivity dětí. Celá školní zahrada je plná zeleně, jež se stává inspirací pro environmentální výchovu. 

Hlavní vchod do mateřské školy je z ulice Osvobození. Druhý, vedlejší vchod, je z ulice Vrchlického. Tento vchod je přes den od 8:30 do 12:00 uzavřen z důvodu bezpečnosti dětí. Zahrada není průchozí pro okolní veřejnost.
 

Rozpis pavilonů:

I. pavilon –   červené kostičky (2. třídy- Krtečci, Štěňátka)
II. pavilon –  modré kostičky (2. třídy- Medvídci, Veverky)
III. pavilon – žlutá kolečka (2. třídy- Zajíčci, Ježkové – třída dle § 16 odst. 9 ŠZ)
IV. pavilon – oranžová kolečka (1. třída- Koťátka)
V. pavilon –  zelené kostičky (hospodářský pavilon)