Charakteristika školy

Charakteristika školy

 

Naše mateřská škola začala psát svoji historii 1. 3. 1967 jako Společné zařízení jesle-mateřská škola, postavená v sídlištní zástavbě Hradčany v ulici Osvobození 67, Cheb. V současné době funguje pouze jako mateřská škola k níž patří odloučené pracoviště zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona v ulici Pastýřská (oční stacionář), které slouží pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. V hlavním areálu školy jsou 4 pavilony označené barevnými geometrickými tvary ve kterých je 7 tříd, z nichž jedna je také zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami zejména v oblasti logopedie a hospodářský pavilon s kancelářemi ředitelky školy, vedoucí školní jídelny, vlastní kuchyní, prádelnou a prostorami sloužícími ke skladování. K dispozici má naše mateřská škola zahradu s vybavením určeným pro herní a sportovní aktivity dětí. Celá školní zahrada je plná zeleně, jež se stává inspirací pro environmentální výchovu. 

Hlavní vchod do mateřské školy je z ulice Osvobození. Druhý, vedlejší vchod, je z ulice Vrchlického. Tento vchod je přes den od 8:15 do 12:10 uzavřen z důvodu bezpečnosti dětí. Zahrada není průchozí pro okolní veřejnost.
 

 

Organizace školy 

Pár slov o naší mateřské škole? Kdo se stará o vaše děti?
Složení tříd? Kde koho najdete? 
 

 

Provoz mateřské školy  

Mateřskou školu tvoří pět pavilonů, kde se nachází kanceláře, kuchyně a třídy. Dále ke škole patří tři třídy, které se nachází na odloučeném pracovišti v ulici Pastýřská (oční stacionář). Provozní doba mateřské školy je od 6:30 hod. do 16:30 hod.  

 

Vedení školy se nachází v budově se zelenými kostičkami 🟩

 

Ředitelka: Bc. Veronika Kubicová 
Zástupkyně: Bc. Vladimíra Petríková 
Vedoucí školní jídelny: Jana Kauerová 

 

Školní jídelna se nachází v budově se zelenými kostičkami 🟩

 

Chutná a zdravá jídla připravují, pod dohledem vedoucí kuchyně, zručné a kvalifikované kuchařky: Petra Žáčková, Katarína Brutvanová a Jana Valentik. 

 

Třídy 

I. pavilon s červenými kostičkami 🟥   

V červeném pavilonu najdete třídy – U Krtečků (dole) a U Štěňátek (nahoře).  

      O tento celý pavilon se stará paní uklízečka Ráchel Eliášová.  

Výchovně-vzdělávací činnosti zajišťují kvalifikované paní učitelky: 

      U Krtečků – Radka Gregorová, Bc. Vladimíra Petríková, Svatava Bendová

      U Štěňátek – Miroslava Petrikovič, Kateřina Sartono 

II. pavilon s modrými kostičkami 🟦

V modrém pavilonu najdete třídy – U Veverek (dole) a U Koťátek (nahoře).  

      O tento celý pavilon se stará paní uklízečka Dáša Černá. 

Výchovně-vzdělávací činnosti zajišťují kvalifikované paní učitelky: 

      U Veverek – Eva Frousová, Nikola Janotová

      U Koťátek – Iveta Rolníková, Simona Havlíčková

III. pavilon se žlutými kolečky 🟡

Ve žlutém pavilonu najdete třídy – U Zajíčků (dole) a U Medvídků (nahoře). 

      O horní třídu a hospodářskou budovu se stará paní školnice Blanka Škrdlová.

      O spodní třídu se stará paní uklízečka Lenka Burdová. 

Výchovně-vzdělávací činnosti zajišťují kvalifikované paní učitelky: 

      U Zajíčků – Nikola Škrdlová, Tereza Kůtová          

      U Medvídků – Bc. Veronika Kubicová, Kateřina Šímová, Jitka Čadková 

IV. pavilon s oranžovými kolečky 🟠

V oranžovém pavilonu se nachází jediná bezbariérová třída U Ježečků (dle §16 odst. 9 ŠZ) 

      O tento celý pavilon se stará paní uklízečka Lenka Burdová.  

Výchovně-vzdělávací činnosti zajišťují kvalifikované paní učitelky: 

      U Ježečků – Bc. Jana Schneiderová, Miloslava Vlčková                             

                                asistentka pedagoga Pavlína Zährl 

V. pavilon se zelenými kostičkami 🟩

V zeleném pavilonu najdete vedení školy, vedoucí školní kuchyně, paní školníkovou a kuchyni školy. 

 

Odloučené pracoviště – ulice Pastýřská

Zde najdete tři třídy – U Klokánků (dle §16 odst. 9 ŠZ, nahoře), U Žabiček (nahoře) a U Kuřátek (dole) 

O spodní třídu se stará paní uklízečka Alena Hlovošková. 

O první patro a pořádek v něm se stará paní uklízečka Naděžda Zíslerová. 

Výchovně-vzdělávací činnosti zajišťují kvalifikované paní učitelky: 

       U Klokánků – Bc. Renata Volfová, Bc. Barbora Krákorová
                                   
asistentka pedagoga Anna Berkovcová

       U Žabiček – Bc. Marta Filipová, Marta Dvořáková
       U Kuřátek – Lucie Korseltová, Bc. Petra Wasserbauerová

 

Celý kolektiv mateřské školy se snaží vytvořit pro děti a jejich rodiče klidné a příjemné prostředí,
ve kterém se všichni budou cítit šťastní a spokojení.