Charakteristika školy

Charakteristika školy

Kmenová mateřská škola začíná psát svoji historii 1. 3. 1967 jako Společné zařízení jesle-mateřská škola, postavená v sídlištní zástavbě Hradčany v ulici Osvobození 67, Cheb. Ve čtyřech samostatných pavilonech sídlila tři jeslová oddělení (kojenci, mladší a starší batolata) a čtyři třídy mateřské školy. Od roku 1990 dochází k oddělení jeslí od MŠ a mateřská škola začíná existovat samostatně. Rekonstrukcí jeslového pavilonu v roce 1993 vznikly postupně dvě speciální třídy pro děti s vadami řeči.

Hospodářský pavilon se školní jídelnou, prádelnou (žehlírnou, švadlenou), s potřebnými sklady, kancelářemi ředitelky školy, vedoucí školní jídelny, plní svůj účel dodnes. Pouze funkce potřebné pro provoz jeslí zanikly. Uvařené jídlo ze školní jídelny se dováží na odloučená pracoviště kmenové mateřské školy. Podávané jídlo splňuje požadavky zdravé výživy, je dodržován pitný režim.

Hlavní vchod do mateřské školy je z ulice Osvobození. Druhý, vedlejší vchod, je z ulice Vrchlického. Tento vchod je přes den od 8:30 do 12:00 uzavřen z důvodu bezpečnosti dětí. Zahrada není průchozí pro okolní veřejnost.
Školu tvoří tři dvoupatrové budovy a dvě přízemní budovy. Jsou rozlišeny barevně, na bílém podkladu omítky jsou barevné geometrické tvary:

I. pavilon –   červené kostičky    (2. třídy- Krtečci, Štěňátka)
II. pavilon –  modré kostičky        (2. třídy- Medvídci, Veverky)
III. pavilon – žlutá kolečka        (2. třídy- Zajíčci, Ježkové)
IV. pavilon – oranžová kolečka   (1. třída- Koťátka)
V. pavilon –  zelené kostičky   (hospodářský pavilon, ředitelna)

Od 1. 1. 2003 patří k naší mateřské škole odloučené pracoviště Zemědělská 21 Cheb. Je to dvoupatrová vilka se zahradou ve vilové zástavbě okrajové části Chebu v Hájích.
K 1. 9. 2006 přibylo ke kmenové mateřské škole další odloučené pracoviště v Pastýřské ulici č. 4. V budově očního stacionáře je v prvním patře jedna třída mateřské školy pro děti s očními vadami. Tato třída má svůj speciální “Rámcový vzdělávací program”.
Areály všech tří škol jsou obklopeny množstvím krásné, rozmanité zeleně, tvořené vzrostlými stromy a keři. Zahrada v objektu školy Osvobození 67 je od září 2009 nově zrekonstruovaná. Všechny zahrady jsou pro děti a učitelky celoročním zdrojem inspirací při seznamování s přírodou.