Vnitřní řád školní jídelny

Informace – navýšení stravného od 01.05.2023 

 

Vážení rodiče, od 01.05.2023 dochází k navýšení stravného takto:

Přesnídávka……….12,- Kč

Oběd……….26,- Kč

Svačina……….12,- Kč

(Celkem za celodenní odběr stravy …… 50,- Kč)

Záloha na stravné při nástupu dítěte do MŠ……….1.400,- Kč 

 

 K nahlédnutí:

Vnitřní řád školní jídelny