Přijímací řízení do MŠ

Vážení rodiče,

 

pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do naší mateřské školy můžete využít Elektronického předzápisu ve dnech 22.04. – 03.05.2024.

 

Na webu: www.elektronickypredzapis.cz stačí vyhledat naší mateřskou školu, zaregistrovat se a předzapsat se do ní. Je také možno využít přímý odkaz na informační stránku naší mateřské školy:

https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/cheb-osvobozeni

 

Dále Vás program navede, jaké další kroky je potřeba podniknout (tisk vyplněné žádosti, návštěva lékaře) a vše potřebné doručit do MŠ stanoveným způsobem v termínu řádného zápisu ve dnech

13.– 15.05.2024.

 

V systému Elektronického předzápisu můžete také provést rezervaci přesného termínu doručení Vaší žádosti do mateřské školy. Celý proces zápisu se tím výrazně urychlí.

 

ODKAZ NA LETÁK PRO RODIČE:

https://elektronickypredzapis.cz/public/ep_letak.pdf

 

SOUBOR K TISKU:

Žádost školní rok 2024-2025

 

 

 

Kritéria pro přijímání dětí do Mateřské školy Cheb, Osvobození 67, příspěvkové organizace pro školní rok 2024/2025

 

Termín elektronického předzápisu je od 22.04. do 03.05.2024.

 

Termín podání přihlášky k přijetí dítěte do mateřské školy (zápis) je

 13.až 15.5.2024 v čase od 8,00 do 13,00 hodin

 

O přijetí NEROZHODUJE pořadí podané přihlášky.

 

Děti budou k předškolnímu vzdělávání přijímány podle níže uvedených kritérií:

 

1. děti, které k 31.8.2024 dovrší 5 let a jsou ze spádové oblasti

2. děti, které nejpozději k 31.8.2024 dovrší 4 let a jsou ze spádové oblasti

3. děti, které nejpozději k 31.8.2024 dovrší 3 let a jsou ze spádové oblasti

4. děti, které nemají trvalý pobyt ve spádové oblasti, budou přijímány

v pořadí  od nejstaršího po nejmladší do naplnění volné kapacity

 

Děti se speciálními vzdělávacími potřebami s doporučením SPC jsou přijímány na třídy zřízené dle §  16 odst. 9 do naplnění kapacity třídy.

 

O přijetí dítěte do mateřské školy a umístění dítěte rozhoduje ředitelka školy na základě stanovených kritérií a v souladu se školskými právními předpisy, zejména školským zákonem, vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Ředitelka rozhoduje o přijetí vždy tak, aby nepřekročila stanovené maximální počty dětí ve třídě a zajistila optimální podmínky pro vzdělávání.

Žádostem budou přidělena registrační čísla, která obdrží rodiče po uzavření přijímání přihlášek SMS zprávou.

Výsledky o přijetí budou zveřejněny obvyklou formou (vyvěšení v MŠ, webové stránky) do 30 dnů od ukončení zápisu.

Výsledky o nepřijetí budou zasílány doporučeně poštou na adresu zákonného zástupce do 30 dnů od ukončení zápisu.