Školné

 

Školné od 01.09.2021 se hradí na účet školy 3534331/0100 ve výši 500,- Kč za měsíc pod přiděleným VS (do 15 dne v měsíci).

Zákonní zástupci dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, úplatu nehradí.

Je-li délka omezení nebo přerušení provozu více než 5 pracovních dnů  v kalendářním měsíci stanoví ředitelka školy maximální výši úplaty poměrně poníženou podle délky omezení nebo přerušení.