Stravné a platby

STRAVNÉ

  • Do mateřské školy se nesmí donášet žádné potraviny.
  • Při zápisu dítěte vyplní rodiče „Přihlášku ke stravování“- odevzdají ředitelce školy.
  • Rodiče omlouvají dítě nejpozději do 8:00 hod, jinak je dítě neomluvené a počítá se s ním na stravování první neomluvený den. Další den je mateřskou školou omluveno.

 

  • Rodiče obdrží tiskopis s výší stravného k úhradě nebo platí bezhotovostním převodem u své banky.
  • Každý strávník(dítě i dospělý) má přidělený VARIABILNÍ SYMBOL, který je nutné při platbě uvést, jinak se uhrazená platba problematicky dohledává.
  • Stravné je hrazeno zálohově do 20 dne v měsíci.
  • Pokud se zaplatí stravné po 20. v měsíci, je částka brána jako NEZAPLACENÁ, tedy se stává dluhem a dluh je přičten do další platby.

 

Vážení rodiče,

oznamuji změnu v placení stravného od listopadu 2018

 K 1.11.2018 navyšujeme stravné o 3,-Kč na den

Jeden den v mateřské škole vyčíslený v Kč:

přesnídávka………………………………………….………8.00,- Kč

oběd…………………………………………………………20.00,- Kč (dříve 18.-Kč)

svačina…………………………………………………..……7.00,- Kč (dříve 6.-Kč)

celkem ……………………………………………………. 35.00,- Kč (dříve 32.-Kč)

 

Záloha při přijetí dítěte do mateřské školy …. 1 000,- Kč

Navýšení stravného na základě změny vyhlášky č.107/2005 Sb.o školním stravování ve znění vyhlášky č.107/2008 Sb. s účinností dne I. listopadu 2018. Příloha č.2 k vyhlášce č.107/2005 Sb. finanční limity na nákup potravin.

 

Předškolní vzdělávání pro předškoláky není do konce tohoto školního roku povinné.

 

Ředitelka školy: Jana Brabcová

Vedoucí školní jídelny: Jana Kauerová