Stravné a školné

JÍDELNÍČEK 

Zvýšení cen stravného od 01.05. 2023

Zvýšení stravného od 01.05.2023


ŠKOLNÉ

                                                                                               

Zvýšení školného od 1.9. 2024

Zvýšení měsíční úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole
Na základě Usnesení RM č. 273/8/2024 mat. č. 287/2024 ze dne 16.05.2024 se
s platností od 01.09.2024
zvyšuje měsíční úplata za předškolní vzdělávání v mateřských školách
na 600,- Kč.

Podmínky úhrady, datum splatnosti, osvobození od úplaty a způsob úhrady
v plném aktuálním znění naleznete ve směrnici č. MŠOs/7/2021 na webových
stránkách www.msosvobozeni.cz

Směrnice pro úplatu za vzdělávání

Zvýšení školného  

Vedoucí školní jídelny: Jana Kauerová


STRAVNÉ

  • Do mateřské školy se nesmí donášet žádné potraviny.
  • Při zápisu dítěte vyplní rodiče „Přihlášku ke stravování“- odevzdají ředitelce školy.
  • Rodiče omlouvají dítě nejpozději do 8:00 hod, jinak je dítě neomluvené a počítá se s ním na stravování první neomluvený den. Další den je mateřskou školou omluveno.

 

  • Rodiče obdrží tiskopis s výší stravného k úhradě pro bezhotovostní platbu nebo je zákonnému zástupci automaticky stažena na základě povolení k inkasu příslušná částka z účtu. 
  • Každý strávník má přidělený VARIABILNÍ SYMBOL, který je nutné při platbě uvést, jinak se uhrazená platba problematicky dohledává.
  • Stravné se hradí do 15. dne v měsíci 

Zvýšení cen stravného od 01.05. 2023

                                                                                                               

 

Naše mateřská škola nabízí od 01.09.2022 možnost bezlepkového stravování pro děti.

 

přihláška k dietnímu stravování