Informace

Vnitřní oznamovací systém

 

Škola uzavřela smlouvu s Městem Cheb. Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele bezúplatně vykonávat v souladu se směrnicí č. 20/2021 Vnitřní oznamovací systém města Chebu a zřízených příspěvkových organizací, ve znění pozdějších předpisů. Směrnici i přístup naleznete na stránkách města www.cheb.cz.

 

 


 

Informace pro rodiče dětí nastupujících do mateřské školy od 01.09.2022

 

Připravili jsme pro vás informace o adaptaci dětí a co dětem přinést do mateřské školy.

 

Adaptační proces                                Co do MŠ

 

V den nástupu budou na vchodech do pavilonů umístěny seznamy dětí jednotlivých tříd. 

Milí rodiče, den nástupu do mateřské školy je pro vaše děti dnem velmi významné životní změny, a proto buďte trpěliví, klidní a usměvaví.