Informace

Vnitřní oznamovací systém

 

Škola uzavřela smlouvu s Městem Cheb. Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele bezúplatně vykonávat v souladu se směrnicí č. 20/2021 Vnitřní oznamovací systém města Chebu a zřízených příspěvkových organizací, ve znění pozdějších předpisů. Směrnici i přístup naleznete na stránkách města www.cheb.cz.

 

 


 

Informace pro rodiče dětí nastupujících do mateřské školy od 01.09.2021

 

Připravili jsme pro vás informace o adaptaci dětí a co dětem přinést do mateřské školy.

 

Adaptační proces                                Co do MŠ

 

V den nástupu budou na vchodech do pavilonů umístěny seznamy dětí jednotlivých tříd. 

Milí rodiče, den nástupu do mateřské školy je pro vaše děti dnem velmi významné životní změny, a proto buďte trpěliví, klidní a usměvaví. 

 


 

Informace – navýšení stravného od 01.09.2021 (01.07.2021)

 

Vážení rodiče, od 01.09.2021 dochází k navýšení stravného takto:

Přesnídávka……….9,- Kč

Oběd……….23,- Kč

Svačina……….9,- Kč

Záloha na stravné při nástupu dítěte do MŠ……….1.200,- Kč 

 

 K nahlédnutí:

Vnitřní řád školní jídelny 2021 – 2022


Informace pro rodiče – navýšení školného od 01.09.2021

 

Na základě Usnesení RM č. 253/8/2021 Rada města souhlasí se zvýšením měsíční úplaty za předškolní vzdělávání na 500,- Kč/měsíc, a to od 01.09.2021 

 

Směrnice pro úplatu za vzdělávání