Informace

 

Informace pro rodiče nově nastupujících dětí

ADAPTAČNÍ PROCES

 

Milí rodiče…

…vaše dítě dospělo do věku, kdy se pro něho hodně mění. Začne navštěvovat mateřskou školu a vy si jistě kladete řadu otázek. A proto jsme se rozhodli připravit pro Vás několik informací, které Vám umožní lepší orientaci v novém prostředí. Mnoho z toho, co bude dále řečeno, nepochybně víte a znáte, ale protože nám dospělým je již cizí pohled na svět dětskýma očima, pokusíme se Vám poodhalit, jak přechod z rodiny do mateřské školy vnímají děti.

 

ADAPTACE DÍTĚTE NA PROSTŘEDÍ MŠ

Pokusme se představit si situaci, když jsme poprvé nastupovali do nového zaměstnání. Jistě se nám hlavou honila řada otázek: Co budu dělat? Jací budou kolegové? Zvládnu to? Atp. Stává se nám to vždy, když nás čeká něco nového, neznámého. Dítě je v této chvíli ve stejné situaci, ale neumí své obavy vyslovit. A i když se často do školky těší, nejistota v něm zůstává.

Abychom omezili nepříjemné pocity na minimum, procházejí všechny děti v naší MŠ tzv. adaptací. Co to znamená? Má-li si dítě zvyknout bez problémů na nové prostředí, potřebuje k tomu určitý čas. Každé dítě je jiné, a proto i doba „zvykání“ je různě dlouhá, obvykle je to 6 týdnů. V této době musí malý človíček vyřešit spoustu úkolů, aby mohl poprvé v životě zůstat delší dobu sám, bez maminky, jinde než doma a přitom být spokojený a cítit se bezpečně.

Na začátku adaptace je vhodné, když přivedou rodiče své dítě do školky tzv. na „podívanou“ – nejlépe asi tak na hodinu, kdy se dítě podívá, kam vůbec bude chodit. V této fázi adaptace hledá dítě odpovědi na otázky: Co tady budu dělat? Proč tu jsem? Jaká je paní učitelka? S čím si budu hrát? Můžu si to půjčit? Seznamuje se s prostředím třídy, s novými kamarády a paní učitelkou.

Postupně se doba pobytu v MŠ prodlužuje, vždy se domlouváte s paní učitelkou podle aktuální situace. Doporučujeme se domlouvat až v době, kdy si své dítě jdete vyzvednout, tedy ne v době, kdy ho přivádíte. Je důležité zbytečně neprodlužovat čas strávený ráno v šatně. Hlavičkou mu zase letí spousta otázek, které starší děti říkají nahlas: Kde je maminka? Proč tu není se mnou? Vrátí se? Na tyto otázky je potřeba nejen odpovědět, ale dítě se musí o pravdivosti odpovědí přesvědčit. Navíc poprvé v životě se setkává se situací, kdy není středem pozornosti, protože ve třídě je více dětí a jen jedna paní učitelka.

Jakmile získá pocit bezpečí, je sebejisté a spokojené, když získalo pocit bezpečí a pohody v MŠ, když už samo obědvá, nadchází poslední fáze adaptace tj. zvyknout si na myšlenku, že bude spinkat jinde než ve své postýlce. Tento úkol bývá pro děti velmi obtížný a je potřeba je na jeho zvládnutí dobře připravit. Maminka i paní učitelka budou s dítětem dopředu mluvit o tom, že taková situace nastane, je dobré pomoci mu vybrat plyšovou hračku do postýlky a pyžamko. Měli bychom společnými silami vytvořit takovou atmosféru, aby se Vaše dítě těšilo na den, kdy bude ve školce poprvé spinkat. Teprve odchází-li dítě se samozřejmostí do postýlky, spokojeně z ní vstává a odchází si hrát, teprve tehdy můžeme prohlásit, že je adaptace úspěšně u konce 🙂

 

CO POTŘEBUJÍ DĚTI DO MŠ:

-oblečení do třídy – tedy ne to, v čem dítě přijde ráno do školky – z hyg. důvodů je vhodné děti do třídy převlékat

-přezůvky – nejlépe klasické bačkory – vzhledem k bezpečnosti dětí ne pantofle a podobně

-plastový hrnek s jedním uchem

-oblečení na pobyt venku – přizpůsobit aktuálnímu ročnímu období

-náhradní oblečení pro případ potřeby – polití či jiná nehoda – legíny, tepláky, spodní prádlo, tričko, ponožky

-pláštěnku, holínky

-pyžamo pro odpočinek po obědě

-balení papírových kapesníků, vždy dvakrát za školní rok – jedny kapesníky vytahovací, druhé v balíčkách

 

DOPORUČUJEME:

  • VŠECHNY VĚCI PODEPSAT!!!

  • VŽDY DĚTEM UKÁZAT, KTERÉ OBLEČENÍ JIM DO ŠKOLKY DÁVÁTE 🙂

  • DÁT DĚTEM DOSTATEK ČASU SE V ŠATNĚ PŘEVLÉCT A ULOŽIT SI OBLEČENÍ TAM, KAM PATŘÍ 🙂 

  • NEDÁVAT DĚTEM DO ŠKOLKY HRAČKY, VĚŘTE – MÁME JICH DOST 🙂

  • MLUVIT S DĚTMI O VŠEM NA ROVINU 🙂

  • CHODIT DO ŠKOLKY VČAS – NEJLÉPE DO 8:00 HODIN

  • DŮKLADNĚ SI PŘEČÍST ŠKOLNÍ ŘÁD 🙂

 

Dokumenty ke stažení 

Vyplněné dokumenty doručit do mateřské školy v den nástupu.

Evidenční list                              Přihláška ke stravování

 

 

 

POKYNY K PLATBĚ ZÁLOHY NA STRAVNÉ

 

Uhradit nejpozději do 15. 8. 2023 zálohu na stravné ve výši 1. 400,- Kč na číslo účtu:         
          

123–3862030207/0100

 

Do poznámky pro příjemce uvést:   

JMÉNO DÍTĚTE A DATUM NAROZENÍ

První stravné bude ze zálohy strženo 15. 10. 2023.

Rovněž žádáme o založení inkasa ve vaší bance a vrácení přihlášky ke stravování v září při nástupu do MŠ.

 

 

POKYNY K PLATBĚ ŠKOLNÉHO

Vyčkejte na obdržení variabilního symbolu a čísla účtu pro platbu školného. Školné budete hradit ve výši 500,- Kč vždy k 15. dni v měsíci

(povinní předškoláci a OŠD školné nehradí).

Hradí se jedenáct měsíců, dvanáctý měsíc je mateřská škola uzavřena.

Žádáme o zřízení trvalého příkazu k úhradě.  

 

 

 


Informace pro rodiče dětí nastupujících do mateřské školy od 01.09.2022

 

Připravili jsme pro vás informace o adaptaci dětí a co dětem přinést do mateřské školy.

 

Adaptační proces                                Co do MŠ

 

V den nástupu budou na vchodech do pavilonů umístěny seznamy dětí jednotlivých tříd. 

Milí rodiče, den nástupu do mateřské školy je pro vaše děti dnem velmi významné životní změny, a proto buďte trpěliví, klidní a usměvaví.