Úvodní stránka

Doporučená pravidla a postupy pro otevření mateřské školy od 1. 9. 2020

Na nošení roušek u dětí a učitelek se nebude trvat, ale je nutné, aby dítě mělo 1-2 roušky k dispozici (v šatně) z důvodu případného podezření onemocnění COVID 19 ve skupině (dle manuálu MŠMT je povinné nošení roušek do doby, pokud není znám zdravotní stav indisponovaného dítěte nebo zaměstnance),

Doprovod dětí rodiči do prostor MŠ – doporučená rouška (dle vašeho uvážení) do odvolání, desinfekce rukou u vchodu – pouze dospělí, děti až ve třídě s učitelkou, v šatně se zdržovat co nejkratší dobu, nevytvářet skupinky diskutujících rodičů v šatně.

Měření teploty dítěte bezkontaktním teploměrem – ráno – učitelka, denně

Počet dětí ve skupině – z jedné třídy (24)

Do odvolání se nebudou konat nadstandardní aktivity školy (školička bruslení, cvičení ve sportovní hale, schůzky s rodiči, oslavy) – koncentrace většího počtu lidí zatím není doporučeno
Stravování bude zajištěno vařením v MŠ s respektováním zvýšených hygienických podmínek (vše bude rozdávat zaměstnanec MŠ, bez samoobsluhy dětí)

Výuka dětí distančním způsobem – přes webové stránky školy – pro povinné předškolní vzdělávání – pokud bude chybět v mateřské škole více jak 50% dětí předškolního věku.

Provoz v MŠ od 6,30 do 16,30 hodin,

Děkujeme za pochopení, Brabcová Jana, ředitelka školy

 


Mateřské školy jsou jediným typem škol, kde není přerušen provoz na základě rozhodnutí vlády. České republiky. To, zda mateřskou školu uzavřou, či nikoliv zůstalo v gesci ředitelů, kteří, často společně se zřizovatelem, vyhodnocují situaci a potřebnost zachování provozu zejména s ohledem na rodiče, jejich pracovní vytížení a konkrétní situaci.

            Milí rodiče, ocitáme se v nelehké situaci, ale ze všeho špatného může vyplynout i něco dobrého. Tím nejlepším pro Vás a Vaše děti je jedinečná příležitost vrátit se ke kořenům, k podstatě rodiny a jejího významu pro rozvoj dítěte. Máte možnost trávit s dětmi více času, povídat si, sdílet, pozorovat drobné každodenní pokroky dítěte, které obvykle ani nemáte možnost postřehnout a radovat se z nich. Máte doma děti v předškolním věku, není tedy nutné (ani vhodné) je cíleně učit, není prospěšné je zatěžovat „školskými úkoly“.  

Dětem i sobě můžete prospět, když se budete inspirovat následujícími doporučeními, která nabízíme:

  • Věnujte čas cíleně dětem, povídejte si, vyprávějte
  • Podporujte děti v samostatnosti (péče o sebe- oblékání, hygiena
  • Zapojujte děti do běžných domácích činností (úklid, vaření, péče o blízké, o květiny, o zvířata…)
  • Dbejte na pravidelný denní režim
  • Podporujte rodinné rituály spojené s denními činnostmi i významnými událostmi (rituály před spaním, vítání a loučení, oslava tradic, výročí…)
  • Zapojte se aktivně do hry dítěte (stavebnice, skládanky, hry „na něco“…)
  • S dětmi čtěte každý den, o přečteném si povídejte, pokládejte dětem k přečtenému otázky
  • Společně zpívejte, kreslete, malujte, modelujte, hýbejte se, hrajte společenské hry
  • Využijte získaný čas pro činnosti s dětmi, které jindy odkládáte, nestíháte (logopedická cvičení, sebeobslužné činnosti, pohybové aktivity…)
  • Povídejte si s dětmi i o současné situaci, děti se potřebují orientovat v tom, co se kolem nich děje, když se samy ptají, komentují, poskytněte jim přiměřené informace, je to pro ně důležité (viz. příloha)

 

Kreativitě se meze nekladou. Dětství je krátké, jedinečné a neopakovatelné.

Využijme nabízené období příležitosti k tomu, abychom si uvědomili, co je pro nás důležité. Naše děti si to rozhodně zaslouží, a to nejen v době nouzového stavu.

Díky Vám všem.

Milé děti, maminky, tatínkové, babičky, dědečkové, tetičky, strýčkové, prostě všichni, kdo jste právě nahlédli na stránky naší mateřské školy. Pokud  máte chuť si s námi hrát, nabízíme Vám aktivity připravené pro naše děti právě na tento měsíc. Jsou jednoduché, pro všechny zábavné a poučné.  Postupně Vám budeme nabízet další podněty a hry tak, jak je paní učitelky pro děti připravily.  Až se sejdeme v mateřské škole, budeme mít radost, když nám přinesete ukázat a pochlubit se,  co děti umí nového a  obrázek vystavíme na nástěnku.

Přejeme  Vám pevné zdraví, radostných okamžiků strávených v rodinném kruhu. 

Kolektiv učitelek Mateřské školy Cheb, Osvobození 67, příspěvková organizace, Cheb, 350 02

 

ZDROJE A MATERIÁLY:

Weby pro učitele a rodiče o předškolním vzdělávání:

predskolaci.cz

detsky-web.cz

hrajeme-si.cz

 

Výtvarné a tvořivé činnosti:

krokotak.com

tvorivedeti.cz

sikovny-cvrcek.cz

napadyproanicku.cz/tvoreni-s-detmi/celorocne

pinterest.com


 

Zaměstnanci naší mateřské školy nezahálejí. Spojily svůj um a kreativitu a pomáhají, kde je nejvíc potřeba. Šijí roušky a rozdávají na místa, kde jsou potřebné. Myslíme na Vás, přejeme pevné zdraví a brzy na shledanou.

Kolektiv zaměstnanců mateřské školy.


Vážení rodiče připravily jsme pro Vás v sekci dokumenty stránku,

Nápady a tvoření

,kde si můžete stáhnout dokumenty a obrázky, jenž jsme pro Vás připravily.

 


Školička bruslení 2020


ČARUJI VELKÉ KOUZLO – ZAHRADNÍ SLAVNOST MDD

Čaruji velké kouzlo 2019

 


Rozhýbejte naše děti

 


slunicko

“Vstávej sluníčko, vstávej a hřej, krásně je na světě, nezhasínej.

 Usměj se do rosy a kdo tě poprosí, úsměv mu dej, srdce zahřej.

 Rozsviť se sluníčko, zahřej nás maličko,

 chceme si u tebe chviličku hrát, ve tmě a bez tepla budeme se bát.

Směje se sluníčko na ten náš svět, jasné a kulaté, zlaté jak med.

Světlo a teplíčko, to naše sluníčko vykouzlí hned, pro celý svět.”

 

Mateřská škola Cheb, Osvobození 67, příspěvková organizace

s odloučeným pracovištěm Pastýřská 4,Cheb

Příspěvková organizace

Karlovarský kraj

Zřizovatel: Město Cheb- odbor školství, tělovýchovy a kultury

1

Prohlášení o přístupnosti