Úvodní stránka

 

Výsledky přijatých dětí pro školní rok 2023/2024         

Seznam přijatých dětí Osvobození 67

Seznam přijatých dětí Pastýřská

Seznam přijatých dětí § 16 – U ježečků

 


 

                                               


 

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY V MĚSÍCÍCH ČERVENEC A SRPEN 2023

 

ČERVENEC 2023

MATEŘSKÁ ŠKOLA BUDE OTEVŘENA  V OMEZENÉM PROVOZU

Z DŮVODU VYKONÁVÁNÍ NEZBYTNÝCH OPRAV A ÚDRŽBY.

PROSÍM SDĚLTE POŽADAVKY NA DOCHÁZKU PANÍ UČITELCE

NEJPOZDĚJI DO 31.05.2023.

 

SRPEN 2023

MATEŘSKÁ ŠKOLA BUDE UZAVŘENA.

V PŘÍPADĚ POTŘEBY LZE PŘEŘADIT DÍTĚ DO MŠ CHEB, DO ZÁTIŠÍ 3 (SKALKA).

POKUD MÁTE ZÁJEM O PŘEŘAZENÍ DÍTĚTE VYPLŇTE PÍSEMNĚ ŽÁDOST, KTEROU ODEVZDÁTE V KANCELÁŘI NAŠÍ ŠKOLY NEJPOZDĚJI 31.05.2023. ZÁROVEŇ V HOTOVOSTI UHRADÍTE ŠKOLNÉ 500,- Kč A ZÁLOHU NA STRAVNÉ.

 

 


Uskutečněné akce pro rodiče s dětmi

 

Den dětí – šašci 2022               Pasování na školáky 2022

 

  


 “VEZMI MĚ VEN“ PROJEKTOVÝ TÝM ERASMUS+ 

POTVRZENÍ O ÚČASTI
Tento certifikát je udělen
Mateřské škole Cheb, Osvobození 67
Jako uznání účasti na 
TÝDENNÍ KAMPANI “VEZMI MĚ VEN“ 
vezměme děti ven, 22. – 26. listopadu 2021
v rámci projektu ERASMUS+ 2019-1-SK01-KA201- 060775,
Vzdělávat se venku – podpora dovedností předškolních manažerů v oblasti venkovního vzdělávání a péče.
TAKE ME OUT II. – Šťastné dětství se odehrává venku – KROK VÝŠE

 

 


 

 

Mateřská škola je zapojena od 01.09.2021 do realizace projektu v rámci výzvy č. 02_20_080 Šablony III Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání

 

Zde k nahlédnutí:

Publicita – plakát

 

 


 

 

„Vstávej sluníčko, vstávej a hřej, krásně je na světě, nezhasínej.

 Usměj se do rosy a kdo tě poprosí, úsměv mu dej, srdce zahřej.

 Rozsviť se sluníčko, zahřej nás maličko,

 chceme si u tebe chviličku hrát, ve tmě a bez tepla budeme se bát.

Směje se sluníčko na ten náš svět, jasné a kulaté, zlaté jak med.

Světlo a teplíčko, to naše sluníčko vykouzlí hned, pro celý svět.“

 

Mateřská škola Cheb, Osvobození 67, příspěvková organizace

s odloučeným pracovištěm Pastýřská 4,Cheb

Příspěvková organizace

Karlovarský kraj

Zřizovatel: Město Cheb- odbor školství, tělovýchovy a kultury

1

Prohlášení o přístupnosti