Zápis dětí do povinného předškolního vzdělávání

Zápis se uskuteční 3. až 14.května 2021 vždy od 8 do 12 hodin. K zápisu do povinného předškolního vzdělávání se dostaví děti narozené od 1.9.2015 do 31.8.2016. Termín zápisu se týká i mladších dětí. Vzhledem k epidemiologické situaci lze předpokládat, že zápis se uskuteční bez osobní přítomnosti dětí. Přihlaste se prosím na www.elektronickypredzapis.cz v termínu od 12.4. do 23.4.2021, zde si vyplníte žádost, kterou vytisknete, necháte potvrdit lékařem a podepsanou doručíte v termínu zápisu do mateřské školy.

Způsoby doručení podepsané a lékařem potvrzené žádosti: 

  • do datové schránky školy
  • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce
  • poštou (rozhodující je datum podání na poštu)
  • osobním podáním ve škole

Kritéria přijímání dětí do mateřské školy:

  • děti 5-6 leté a děti s odkladem školní docházky patřící do spádové oblasti  (max. 5000 bodů)
  • děti se speciálními vzdělávacími potřebami (max. 4500 bodů)
  • děti 4 leté patřící do spádové oblasti (max 4000 bodů)
  • děti 3 leté patřící do spádové oblasti )max. 3000 bodů)
  • sourozenci dítěte docházejícího do mateřské školy (max. 1000 bodů)

plakát k informaci o zápisech do MŠ stáhnete zde:

  zápis dětí 2021 MŠ