Další aktivity školy

Uskutečněné akce pro rodiče s dětmi

 

Pasování na školáky 2022                 Den dětí – šašci 2022


Mateřská škola je zapojena od 01.09.2021 do realizace projektu v rámci výzvy č. 02_20_080 Šablony III Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání

 

Zde k nahlédnutí:

Publicita – plakát

 


 

Hudebně- pohybový kroužek „Sluníčko“

 

má v naší mateřské škole dlouholetou tradici. Děti se přirozenou a hravou formou učí zpěvu, rytmickému a melodickému doprovodu na jednoduché hudební nástroje. Nedílnou součástí jsou i hudebně- pohybové taneční činnosti. Prezentujeme se vystoupeními v mateřské škole, ale i na veřejnosti. V případě zájmu o naše vystoupení stačí zatelefonovat na naši mateřskou školu.

 


Česko-německá spolupráce v oblasti předškolního vzdělávání

 

Naše mateřská škola se již řadu let aktivně zapojuje do projektů ve spolupráci s německými mateřskými školami v příhraničí. Společně se aktivně podílíme na vzniku, organizaci a průběhu akcí pořádané střídavě českou a německou stranou- v mateřských školách. Jedná se semináře, kde si předáváme informace a praktické zkušenosti týkající se školského systému, přímé pedagogické práce, spolupráce s rodinou, workshopy, besedy a semináře s odborníky v oblasti předškolního vzdělávání.  Nově jsme uzavřeli spolupráci s pedagogickou školou ve Weidenu. Vyučující pedagogové a studenti z této školy mají velký zájem absolvovat část své pedagogické praxe v našich mateřských školách. Jazyková bariéra je odbourávána přípravou studentů na kurzech českého jazyka, které studenti absolvují již ve škole. Prozatímní praxe ukázala, že dvoutýdenní praxe v našich mateřských školách byla studentům přínosem. Obdivují samostatnost, kreativitu, pohodové prostředí, které našim dětem pobyt v našich mateřských školách přináší. Učitelky dle individuálního zájmu absolvovaly před časem kurz německého jazyka.  V rámci spolupráce s rodinou pořádáme setkání českých a německých rodičů s dětmi střídavě v ČR a SRN. Tyto akce jsou velice bezprostřední, pohodové a děti i rodiče jsou nadšené.  Každý rok pořádáme (opět střídavě v ČR a SRN) tematické semináře spojené s workshopy. Na nich si vzájemně předáváme konkrétní zkušenosti, podněty v pedagogické praxi. Zveme psychology, pedagogy či odborníky se zaměřením na předškolní výchovu a vzdělávání. Pro nás- pedagogy- jsou tato setkání velice inspirující a přínosná.  Dlouhodobým cílem a záměrem je otevření dvojjazyčné mateřské školy. Zatím ale pro vybudování nejsou vytvořeny vhodné podmínky z finančních důvodů.