Úvodní stránka

Nová informace: „Omluva zákonným zástupcům dětí, kteří chtěli požádat o osvobození od úplaty za vzdělávání“ (byla to naše dobrá vůle, ale bohužel neobstáli jsme s tím na Ministerstvu školství.)

Ředitelka nemůže osvobodit ani prominout zákonným zástupcům zapsaných dětí úplatu za předškolní vzdělávání. K tomuto kroku není opora v zákoně, neboť zákonný zástupce může po uplynutí kalendářního roku uplatnit slevu na dani v plné výši zaplacené úplaty za předškolní vzdělávání.(březen-150,duben-0,květen-150,červen-300,čevenec-300,srpen-300,= 900,-Kč)

Citace z webových stránek MŠMT:

Zákonný zástupce, který se rozhodne neposlat dítě do mateřské školy i přesto, že je její činnost obnovena, hradí úplatu.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zákonní zástupci předškoláků, kteří odcházejí do základní školy:

1/ předají učitelkám číslo svého účtu, kam vedoucí školní jídelny převede koncem září 2020 přeplatky za stravné.

Nebo

2/ si osobně s občanským průkazem koncem září přijdou do kanceláře – přeplatek bude vyplacen hotově.                                                                                                        

Brabcová Jana, ředitelka školy

 


 

SEZNAM PŘIJATÝCH DĚTÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/21

Dne 31. 8. 2020 v 15.00 hodin zveme zákonné zástupce nově přijatých dětí do naší mateřské školy na schůzku s paní ředitelkou a učitelkami. Budova konání schůzky bude označena (bez přítomnosti dětí).

Seznam přijatých dětí 2020/2021

 


ČERVENEC 2020, SRPEN 2020 – čtěte!

Vážení rodiče, naše mateřská škola bude v době letních prázdnin
Otevřena ve velmi omezeném provozu:

 

1/ Červenec 2020

(v tomto měsíci měla být naše mš letos uzavřena – děti není možno přeřadit na jinou mš-Covid-19 = Mat.škola Do zátiší 3, Skalka)
Bude probíhat rekonstrukce dvou výtahů – dva pavilony uzavřeny!
Výjimečně do Osvobození 67 nastoupí maximálně 20 dětí – jedna třída, pouze děti zaměstnaných rodičů!

 

2/ Srpen 2020

(naše mš otevřena – omezený prázdninový provoz)

Výjimečně do Osvobození 67 nastoupí maximálně 40 dětí – dvě třídy, pouze děti zaměstnaných rodičů!

Své požadavky nahlaste paní učitelce do 4.6.2020.

Děkujeme za pochopení výjimečné situace.

Nezapomeňte, že: „Dětství je krátké, jedinečné a neopakovatelné.“

Brabcová, ředitelka školy


 

Doporučená pravidla a postupy pro otevírání mateřských škol od 18.05.2020

na nošení roušek u dětí a učitelek se nebude trvat, ale je požadavek, aby dítě mělo 1-2 roušky k dispozici z důvodu případného podezření onemocnění ve skupině (dle manuálu MŠMT je povinné nošení roušek do doby, pokud není znám zdravotní stav indisponovaného dítěte nebo zaměstnance),

stravování bude zajištěno vařením v MŠ  s respektováním zvýšených hygienických podmínek (vše bude rozdávat zaměstnanec MŠ, bez samoobsluhy dětí),

doprovod dětí rodiči do prostor MŠ není možný, přebírání dětí bude probíhat před vchodem do MŠ, kde budou rodiče v 2 metrových rozestupech a budou mít rodiče zakrytá ústa a nos rouškou, (s přebíráním dětí mohou vypomoci i proškolení nepedagogičtí pracovníci),

počet dětí ve skupině maximálně 15,

provoz v MŠ od 6,30 do 16,00 hodin, pokud by prokazatelně nebyl zájem či by v mateřské škole zůstávaly třeba jen jedno nebo dvě děti, lze otevírací dobu uzpůsobit.

Ke stažení: čestné prohlášení

Předškolní vzdělávání pro předškoláky není do konce tohoto školního roku povinné.

 


Mateřské školy jsou jediným typem škol, kde není přerušen provoz na základě rozhodnutí vlády. České republiky. To, zda mateřskou školu uzavřou, či nikoliv zůstalo v gesci ředitelů, kteří, často společně se zřizovatelem, vyhodnocují situaci a potřebnost zachování provozu zejména s ohledem na rodiče, jejich pracovní vytížení a konkrétní situaci.

            Milí rodiče, ocitáme se v nelehké situaci, ale ze všeho špatného může vyplynout i něco dobrého. Tím nejlepším pro Vás a Vaše děti je jedinečná příležitost vrátit se ke kořenům, k podstatě rodiny a jejího významu pro rozvoj dítěte. Máte možnost trávit s dětmi více času, povídat si, sdílet, pozorovat drobné každodenní pokroky dítěte, které obvykle ani nemáte možnost postřehnout a radovat se z nich. Máte doma děti v předškolním věku, není tedy nutné (ani vhodné) je cíleně učit, není prospěšné je zatěžovat „školskými úkoly“.  

Dětem i sobě můžete prospět, když se budete inspirovat následujícími doporučeními, která nabízíme:

  • Věnujte čas cíleně dětem, povídejte si, vyprávějte
  • Podporujte děti v samostatnosti (péče o sebe- oblékání, hygiena
  • Zapojujte děti do běžných domácích činností (úklid, vaření, péče o blízké, o květiny, o zvířata…)
  • Dbejte na pravidelný denní režim
  • Podporujte rodinné rituály spojené s denními činnostmi i významnými událostmi (rituály před spaním, vítání a loučení, oslava tradic, výročí…)
  • Zapojte se aktivně do hry dítěte (stavebnice, skládanky, hry „na něco“…)
  • S dětmi čtěte každý den, o přečteném si povídejte, pokládejte dětem k přečtenému otázky
  • Společně zpívejte, kreslete, malujte, modelujte, hýbejte se, hrajte společenské hry
  • Využijte získaný čas pro činnosti s dětmi, které jindy odkládáte, nestíháte (logopedická cvičení, sebeobslužné činnosti, pohybové aktivity…)
  • Povídejte si s dětmi i o současné situaci, děti se potřebují orientovat v tom, co se kolem nich děje, když se samy ptají, komentují, poskytněte jim přiměřené informace, je to pro ně důležité (viz. příloha)

 

Kreativitě se meze nekladou. Dětství je krátké, jedinečné a neopakovatelné.

Využijme nabízené období příležitosti k tomu, abychom si uvědomili, co je pro nás důležité. Naše děti si to rozhodně zaslouží, a to nejen v době nouzového stavu.

Díky Vám všem.

Milé děti, maminky, tatínkové, babičky, dědečkové, tetičky, strýčkové, prostě všichni, kdo jste právě nahlédli na stránky naší mateřské školy. Pokud  máte chuť si s námi hrát, nabízíme Vám aktivity připravené pro naše děti právě na tento měsíc. Jsou jednoduché, pro všechny zábavné a poučné.  Postupně Vám budeme nabízet další podněty a hry tak, jak je paní učitelky pro děti připravily.  Až se sejdeme v mateřské škole, budeme mít radost, když nám přinesete ukázat a pochlubit se,  co děti umí nového a  obrázek vystavíme na nástěnku.

Přejeme  Vám pevné zdraví, radostných okamžiků strávených v rodinném kruhu. 

Kolektiv učitelek Mateřské školy Cheb, Osvobození 67, příspěvková organizace, Cheb, 350 02

 

ZDROJE A MATERIÁLY:

Weby pro učitele a rodiče o předškolním vzdělávání:

predskolaci.cz

detsky-web.cz

hrajeme-si.cz

 

Výtvarné a tvořivé činnosti:

krokotak.com

tvorivedeti.cz

sikovny-cvrcek.cz

napadyproanicku.cz/tvoreni-s-detmi/celorocne

pinterest.com


 

Zaměstnanci naší mateřské školy nezahálejí. Spojily svůj um a kreativitu a pomáhají, kde je nejvíc potřeba. Šijí roušky a rozdávají na místa, kde jsou potřebné. Myslíme na Vás, přejeme pevné zdraví a brzy na shledanou.

Kolektiv zaměstnanců mateřské školy.


Vážení rodiče připravily jsme pro Vás v sekci dokumenty stránku,

Nápady a tvoření

,kde si můžete stáhnout dokumenty a obrázky, jenž jsme pro Vás připravily.

 


 

Rozhodnutí o přerušení provozu
Mateřské školy Cheb, Osvobození 67, příspěvková organizace
od 16. března 2020 na dobu neurčitou.

 

Ke stažení:

Rozhodnutí o přerušení provozu

Formulář: Ošetřovné škola 1 rodič

Formulář: Ošetřovné škola 2 rodiče-střídání

 


 

Školička bruslení 2020


ČARUJI VELKÉ KOUZLO – ZAHRADNÍ SLAVNOST MDD

Čaruji velké kouzlo 2019

 


Rozhýbejte naše děti

 


slunicko

“Vstávej sluníčko, vstávej a hřej, krásně je na světě, nezhasínej.

 Usměj se do rosy a kdo tě poprosí, úsměv mu dej, srdce zahřej.

 Rozsviť se sluníčko, zahřej nás maličko,

 chceme si u tebe chviličku hrát, ve tmě a bez tepla budeme se bát.

Směje se sluníčko na ten náš svět, jasné a kulaté, zlaté jak med.

Světlo a teplíčko, to naše sluníčko vykouzlí hned, pro celý svět.”

 

Mateřská škola Cheb, Osvobození 67, příspěvková organizace

s odloučeným pracovištěm Pastýřská 4,Cheb

Příspěvková organizace

Karlovarský kraj

Zřizovatel: Město Cheb- odbor školství, tělovýchovy a kultury

1

Prohlášení o přístupnosti